TECHNOLOGIE

  • TECHNOLOGIE 1
  • TECHNOLOGIE 2
  • TECHNOLOGIE 3
  • TECHNOLOGIE 4

ZATEPLENÍ OKEN

Při hodnocení současného technického stavu oken v rodinné zástavbě, nájemních bytech nebo ve vícepodlažních budovách institucí nebo firem, musíme konstatovat značnou zanedbanost. Tento stav způsobuje stálé zvyšování tepelných ztrát a jeho postupným zhoršováním nebude možné zjednat nápravu jinak, než nákladnou a komplikovanou výměnou oken. Ve většině případů lze včasným zásahem předejít kritické situaci a provedením opravy prodloužit životnost těchto zařízení včetně získání stejných technických parametrů, jako u nových oken.

Hlavní úpravy, které je nutno provést:

Zásady při provádění těchto prací:

Všechny operace se provádějí bez zásahu do původní konstrukce oken, vyvolaných stavebních úprav a respektují všechna specifika t.j. provedení oken, jejich tvaru a barvy. Použité komponenty jako izolační skla a PVC lišty mají dokladovanou jakost a životnost.

Modernizace je prováděna rychle a bez omezení provozu užívaných prostor. Způsob provádění montáže nových izol. skel je připraven tak, že je možno, aby si zájemce mohl tuto montáž provést sám z kompletně dodaných dílů. Dodavatelé jsou renomovaní výrobci, kteří mají osvědčení jakosti zvláště ve vztahu na dodržení technicko- fyzikální vlastnosti a životnosti dvojskel. Dodávají se dle požadavků zákazníka na velikost koef. U, barvu a ornamenty skel, vnitřní příčky, stupeň odhlučnění, zvýšenou bezpečnost atd.

Montážní lišty

Dodavatelem je německý výrobce, má doklad o kvalitativním osvědčení granulátu PVC. Sortiment druhů umožňuje prakticky montovat izolační skla do jakéhokoliv okna, bez úpravy jeho původní konstrukce.

Okapnice

Dodávají a montují se z hliníkového, nebo ocelového povrchově upraveného plechu.

Cenová kalkulace:

Na každou zakázku se provádí cenová kalkulace, na každé sklo zvlášť, vč. termínu plnění, která po odsouhlasení odběratelem se stává závazným obchodním aktem.

Získané efekty:

1. Úspora vynaložených finančních prostředků proti komplexní výměně oken ve výši cca 70% u PVC oken.

2. Výrazné zlepšení celkového stavu oken a prodloužení životnosti.

3. Technické parametry: zvýšení tepelné izolace dle součinitele prostupu tepla U (dříve„k“ ) W/m2K, na použitém izolačním skle např.: izolační dvojsklo.

4. Zlepšení průhledu okny, která se nebudou rosit při změnách teploty (nutno dodržet provozní režim místností) a díky rovným, skleněným tabulím nebude zkreslován průhled.

5. Snížení nákladů na budoucí údržbu.

Mapa stránekKontaktPowered by: SURFACE Design by: 2DR